Headquarters

8 Nauchniy Proezd, Bldg. 1, Office 431
Moscow 117246

  • +7 (499) 653-71-56
 

Branches

50 Peterburgskaya St., Bldg. 23
Kazan 420107

  • +7 (843) 570-540-7

5B Zheleznoy Divizii St., Spartak Complex
Ulyanovsk 432017

  • +7 (8422) 777-808